back_img

乙瑛碑

内容简介 《乙瑛碑(02)》内容简介:东漠桓帝永兴元年,山东曲阜孔庙里刻立一块石碑。碑乙瑛碑上记载鲁相乙瑛请在孔庙设置“百石卒史”,执掌祭祀的公赎。此碑全称“汉鲁相乙瑛置百石卒史碑”,又称“百石卒史碑”,简称“乙瑛碑”。“金石萃编”记载,此碑高七尺八寸五分,宽三尺七寸,宇共十八行,满行四十字。后人将“礼器碑”、“史晨碑”、“乙瑛碑”誉为孔庙著名三碑。 《乙瑛碑(02)》影印之拓本,系藏于故宫博物院的明代中期古拓佳品。译文 乙瑛碑司徒臣雄,司空臣戒,稽首言,鲁前相瑛书言,诏书崇圣道,勉□〔艺〕, 孔子作春秋,制孝经,□□五经,演易〔系〕辞,经纬天地,幽赞神明,故特立 庙,?襃成侯四时来祠,事已即去,庙有礼器,无常人掌领,请置百石□□一人, 典主守庙,春秋飨礼,财出王家钱,给犬酒直,须报,谨问大常,祠曹掾冯牟, 史郭玄辞对,〔故事辟〕□〔礼〕未行,祠先圣师,侍祠者,孔子子孙,大宰, 大祝令各一人,皆备爵,大常丞监祠,河南尹〔给〕牛〔羊〕彖□□□各一,大 司农给米祠,臣愚以为,如瑛言,孔子大圣,则象乾坤,为汉制作,先世所尊, 祠用众牲,长□〔备〕□,今欲加宠
成字释义
拼音 chéng 注音 ㄔㄥˊ,
笔划 6
五笔 DNNT

基本释义

〈动〉

 1. (会意。甲骨文字形,从“|”(即“杵”)。“斧”、“杵”具备就可以做成事情。本义:完成,成就)

 2. 同本义

  成,就也。——《说文》

  成德之终也。——《国语·周语》

  成者功就不可易也。——《太元元错》

  箫韶九成。——《书·益稷》

  祝告曰利成。——《仪礼·少牢礼》

  及事成。——《周礼·司书》

  此织生自蚕茧,成于机杼。——《后汉书·列女传》

 3. 又如:落成(建筑物完工)

 4. 变成;成为

  累寸不已,遂成丈匹。——《后汉书·列女传》

 5. 又如:成习(成为习惯);成精;成仙(成为神仙)

 6. 成全。如:成持(帮助,扶持);玉成其事

 7. 形成

  好鸟相鸣,嘤嘤成韵。——吴均《与朱元思书》

 8. 又如:成市(形成市场);成列(形成队列);成体(构成形体)

 9. 事物生长到一定的状态;长成

  五谷萎败不成。——《吕氏春秋·明理》

  用实者成实时采。——宋·沈括《梦溪笔谈》

  依新已五岁,转眼成人。——清·林觉民《与妻书》

 10. 树立

  以成伯王之名。——《战国策·秦策》。注:“立也。”。又如:成名成家(树立名声,成为专家);成果(造就,创建)

 11. 订立。如:成言(订约);成券(订立契约);成约,成说(订约)

 12. 平定;讲和

  会于稷,以成宋乱。——《左传·成公十一年》

  遂使之行成于吴。——《国语·越语》

 13. 成家。如:成亲;成房头(有二房、三房等名份的);成室

〈名〉

 1. 成功

  成败之机,在于今日。——《资治通鉴》

 2. 又如:成败

 3. 成果;成就。如:坐享其成;一事无成

 4. 十分之一;比率。如:增产三成

〈形〉

 1. 现成的。如:成证,成辞(现成的文章);成基(现成的基础)

 2. 既定的。如:成旨;成科(既定的法律条文)

 3. 整,全。如:成天际(一天到晚);成年家(一年到头);成天家(一天到晚);成日(整天);成批;成夜;成篇

 4. 纯的。如:成金

 5. 表示有能力。如:他可真成!

〈副〉

 1. 表示答应、许可。如:成,就这么办;成不的(不成;不行)

 2. 表示达到一个单位(强调数量多或时间长)。如:成年累月;成何济(有何用处,待如何)

文字详解

"成
chéng
【动】
(会意。甲骨文字形,从“|”(即“杵”)。“斧”、“杵”具备就可以做成事情。本义:完成,成就)
同本义〖accomplish;succeed〗
成,就也。——《说文》
成德之终也。——《国语·周语》
成者功就不可易也。——《太元元错》
箫韶九成。——《书·益稷》
祝告曰利成。——《仪礼·少牢礼》

[查看更多]

成说文解字
成字源演变
热门书法家
热门书法作品欣赏
热门应用 学习应用
back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐